Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu

Památky místního významu v okolí obce

Hezké jarní počasí i omezení pohybu v nedávné minulosti nabízely jako alternativu vycházky do přírody, v blízkém či vzdálenějším okolí naší obce.

Při procházkách a sledování probouzející se přírody bylo možné si všimnout i drobných sakrální staveb, které zde zanechali naši předkové.
Někteří z nás mají s jejich návštěvou a seznámení se s jejich historií již své zkušenosti. Je většinou spojena s podzimními vycházkami, které se už za podpory obecního úřadu několikrát uskutečnily a možná i založily určitou tradici do budoucna.
Pro ty, kteří zatím tuto možnost neměli, může být alternativou informace, že naše obec a její blízké okolí je těmito drobnými stavbami doslova poseto.
V okruhu cca 2 km od obce je rozmístěno devět polních obrázků, u kterých je ve většině případů znám jejich původ. Kromě toho jsou zde i tři kříže, na okraji obce se nachází socha Panny Marie Svatohostýnské a jednou z dominant centra obce je kaple sv. Floriána.

O čem tato skutečnost svědčí?
Zejména o tom, že předcházející generace si svého bydliště i okolní krajiny nesmírně vážily. Pro většinu zdejších obyvatel to bylo místo, které zajišťovalo po řadu generací jejich každodenní obživu. Vždyť ještě v 50. letech minulého století se na polích v okolí obce živilo více jak 90% našich obyvatel. Zde naši dědové, pradědové a jejich rodiny každý den od jara do podzimu trávili většinu dne, aby si zajistili každodenní chléb. Zde se také potkávali, řešili své běžné radosti a starosti a často i děkovali za úrodu nebo i za záchranu životů. Ale bohužel, jak to v životě chodí zde někdy i končila jejich životní pouť.
Úcta, pokora a vděčnost, které nám dnes někdy scházejí, se v těchto drobných stavbách snoubí.

A proč bychom si těchto, možná někomu nic neříkajících drobných staveb, měli všímat ještě i dnes, když doba nabízí tolik jiných, lákavějších možností? Odpověď může být třeba taková: Protože spojíme dobré s užitečným.

Příjemná procházka v přírodě a na zdravém vzduchu, může být alternativou při plánování třeba víkendového programu nebo každodenní procházky.  Až na jednu výjimku jsou všechny tyto drobné památky dostupné pěšky i na kole a u některých je možné si odpočinout na vybudovaných lavičkách.

Pokud něco víme o zdejších obyvatelích a předcházejících generacích, vezměme naše rodinné příslušníky či přátele na zajímavou procházku. Při vycházce určitě vyvstane řada vzpomínek, otázek a možná získáme i nové zážitky. Mělo by být naší povinností předávat historii mladší generaci.

A pokud nás zde osud zavál bez vazeb na minulost? Budeme-li mít otevřené oči možná zjistíme, kolik krásné přírody, za kterou se někdy vydáváme i desítky či stovky kilometrů, máme hned za našimi „humny“. A možná si i uvědomíme, jak příjemně pomáhají zmíněné drobné stavby krajinu dotvářet.
Vezmeme-li s sebou i naše děti či vnoučata, bude naše případné vyprávění a odpovědi na jejich všetečné otázky obohacením pro ně i pro nás. Možná si i více uvědomíme, jak je příroda křehká a jak bychom si jí měli více vážit. Tak jako to dělaly generace před námi.

Pro věřícího či jinak duchovně zaměřeného člověka je procházka krásnou krajinou i dokonalejším si uvědoměním toho co nás přesahuje a kdo za tím vším stojí. Nabízí se i možnost krátké meditace či modlitby. 

Pozn:
Milovníci nových informačních technologií mohou mapku s rozmístěním památek v našem okolí najít na webových stránkách obce. Rozmístění všech zmiňovaných památek včetně jejich fotografií je uvedeno i na portálu Mapy.cz.

 

J. Odstrčil

 

pamatky_mistn_iho_vyznamu_v_okoli_obce.jfif (JFIF 700x488px )

Mapy.cz

Kontakt

Úřední deska

Hospůdka

Hasiči