Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu

Územní plán obce

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury;  vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.

 

https://www.holesov.cz/upd-horni-lapacSoubory


Mapy.cz

Kontakt

Úřední deska

Hřiště - rezervace

Hospůdka

Hasiči