Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu

Projekty a dotace

Veřejné zakázky - Profil zadavatele

 

31.1.2024

Na přelomu listopadu a prosince 2022 byly zahájeny opravy komunikací ke spáleništi a k obecnímu sadu. Podél všech nově vybudovaných a opravených komunikací v jihovýchodní části obce bylo vybudováno veřejné osvětlení a byly vybudována přípojka vodovodu do areálu bývalé farmy. V roce 2023 bylo rozhodnuto o  změně stavby před jejím dokončením. Akce bude zkolaudováno v roce 2024.

1.9.2023

V roce 2022 - 2023 proběhla v obci Horní Lapač rekonstrukce sportovního areálu. Občané tak mohou využívat nové multifunkční hřiště s umělým povrchem, workoutouvou sestavu a děti si mohou užít nové herní prvky.

31.8.2023

V roce 2022 - 2023 proběhla rekonstrukce místní komunikace podél bývalého zemědělského družstva až po severní ulici. Došlo tak k úplnému propojení místních komunikací a ke zlepšení přístupnosti k nově vybudovaným rodinným domům v severovýchodní části obce.

5.4.2023

Projekt NÁKUP VYBAVENÍ PRO OBEC HORNÍ LAPAČ je spolufinancován Evropskou unií. Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s.   Byly pořízeny 2 kusy párty stanů a 20 kusů pivních setů pro pořádání kulturních a společenských akcí v obci.

13.2.2023

Projekt „Rekonstrukce místní komunikace v obci Horní Lapač“ byl realizován za přispění státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

12.11.2020

... za přispění státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

2.9.2020

Koncem roku 2019 rozhodlo zastupitelstvo Zlínského kraje o poskytnutí neinvestiční dotace na nákup věcných prostředků požární ochrany pro jednotku sboru dobrovolných hasičů na pořízení kalového čerpadla Heron EMPH 80W s příslušenstvím, přenosného záchranného a zásahového žebříku pro hasiče a jednovrstvých zásahových obleků BUSHFIRE od firmy DEVA F-M. s r.o.

4.3.2012

Obecní kaple Sv. Floriána prošla v měsíci dubnu 2012 následujícími opravami. Byla zde provedena dodatečná hydroizolace proti vzlínající zemní vlhkosti technologií tlakové injektáže akrylátovými gely. Pro realizaci těchto prací byla vybrána firma PRINS z Přerova. Oprava stála 41 454 koruny. Akce byla spolufinancována z Fondu kultury Zlínského kraje ve výši 20 000 korun. Rovněž byla vybrána firma ELEKON Vyškov, která zde instalovala elektrický pohon zvonu. Od 20. dubna se tu po třicetileté přestávce opět denně zvoní, a to ráno v 6, v poledne a večer v 18 hodin. Elektrický pohon zvonu stál 45 tisíc korun a byl zcela hrazen z prostředků obce. Naše "lípa svobody", která u kaple stála od roku 1918, byla pro zasažení kořene houbou 12. listopadu loňského roku odstraněna a nahrazena její novou pokračovatelkou.

Mapy.cz

Kontakt

Úřední deska

Hřiště - rezervace

Hospůdka

Hasiči