Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu

Místní poplatky

Úhrada místních poplatků za obecní systém odpadového hospodářství a za psy se řídí obecně závaznými vyhlášky obce Horní Lapač.

Vyhlášky a nařízení

 

Zjednodušeně platí:

  • 1 osoba 500 Kč za rok
  • Úlevu 250 Kč mají osoby starší 80 let (platí 250 Kč ročně)
  • Osoby dlouhodobě pobývající v domově pro seniory a osoby s průkazem ZTP/P jsou od poplatku osvobozeny
  • 1 pes 50 Kč

 

Možnosti platby poplatků za svoz komunálního odpadu a poplatků za psa:

  • V hotovosti na obecním úřadě od 15. února do 31. března.
  • Bezhotovostně od 1. února 2023 na účet obce 1483935349/0800, jako variabilní symbol uvádějte vždy číslo popisné a do zprávy pro příjemce uveďte počet osob na čísle popisném + počet psů, jinak nebudeme moci Vaši platbu přiřadit. (Příklad platby u čísla popisného 110, kde žijí 4 osoby a 1 pes - do VS uvedeno 110 do Zprávy pro příjemce uvedeno 4 osoby + 1 pes - zaplatí 2050 Kč).
  • Pokud poplatek uhradíte bezhotovostně na účet obce, bude Vám nejpozději do 31. března doručena do poštovní schránky známka, kterou umístíte na popelnicovou nádobu. 
  • Pokud nebude na popelnicové nádobě od 1. dubna nalepena platná známka, nemusí být nádoba vyvezena.


Poplatky jsou splatné do 31. března probíhajícího kalendářního roku!!!

 

Mapy.cz

Kontakt

Úřední deska

Hřiště - rezervace

Hospůdka

Hasiči